21.-22.október, Ateliér Babylon / Bratislava

fes-
tival

Postavme Slovensko na nohy.

o festivale

MOVE je jedinečný festival svojho druhu na Slovensku, ktorého hlavnou úlohou je spojiť pod jednu strechu mladých ľudí a najvýznamnejšie osobnosti z verejného života.

Dva festivalové dni ponúkajú pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a chcú v živote niečo dosiahnuť, príležitosť, aby mohli stretnúť úspešných ľudí z podnikateľského prostredia, verejného života a neziskových organizácií.

Čakajú vás inšpiratívne prednášky, diskusie či workshopy spríjemnené oddychovými aktivitami a hudobnými predstaveniami.

mo
ve
v skra-
tke

spea
-kers

všetci speakri
registrácia program festivalu

člán
-ky